Antik Yunan Heykellerinin Penisleri Neden Küçük?

Antik Yunanlar, heykel sanatını epey ciddiye alıp kusursuz bir anatomiye sahip heykeller yaptılar. Gücü, ihtişamı ve hoşluğu temsil eden erkek heykelleri genelde fit, kaslı ve iri formda betimleniyordu.

Ancak bu heykellerde tüm bu ‘ihtişama’ ve ‘güce’ günümüz algısıyla bakıldığında uymayan bir durum var üzere görünüyor; heykellerin penis boyları. Ekseriyetle penisin büyüklüğüne pek çok kültürde yüklenen mana direkt güçle ilgilidir, pekala Antik Yunan’da neden heykeller bu bir numaralı güç algısının dışında yapılmıştı?

Büyük penise yüklenen mana, Antik Yunan’da epey farklıydı

İmparatorlar, rabler ve savaşçılar üzere ‘mühim’ isimlerin heykellerinde her şey güç ve ihtişamla ilgiliyken penislerin neden epey ‘mütevazı’ yapıldığı konusu tarih boyunca pek çok sanat tarihçisinin ve tarihçinin dikkatini çekti.

Bu bahiste yapılan çalışmalar ve edinilen bilgiler tek bir noktaya işaret etti; büyük penise yüklenen anlamın değişik olması.

Milattan önceye, antik Yunan’a bir bakış attığımızda, o periyotta büyük ya da erekte olmuş penisin güç üzere kavramlarla eşleştirilmediğini görüyoruz. Tersine, resimde ya da heykelde büyük ve erekte penis ‘kaba’ ‘şehvetli’ ve ‘ahlaksız’ olarak görülüyordu.

Bu duruma ve bahiste yapılmış tariflere çeşitli yapıtlarda ve tarihi araştırmalarda rast gelmek mümkün. Örneğin antik Yunan muharrirlerinden Aristophanes, The Clouds isimli oyununda ülkü erkek tarifini yapmış. Ona nazaran antik Yunan’da erkekler için ülkü hoşluk tarifi ”Parlak bir göğüs, aydınlık bir cilt, geniş omuzlar, küçük lisan, güçlü kalçalar ve küçük bir penis”.

Tarihçi Paul Chrystal da antik Yunan’ın hoşluk ülkülerine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü. In Bed With Ancient Greeks (2016) kitabında Chrystal bu mevzuda ”Küçük penis, Yunanlılar’ın ülkü erkek hoşluğuyla uyumluydu. En yüksek kültürün bir göstergesi ve medeniyetin en harika örneğiydi” sözlerine yer veriyor.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere penisi ‘büyük ve erekte’ olarak değil küçük temsil etmenin antik Yunan’da medeniyet ve kültür göstergesi olduğunu anlıyoruz.

Büyük penisle temsil edilenler de vardı

Antik Yunan sanatında ve mitolojisinde büyük penislerle kendine yer bulan karakterler de vardı. Bunlar yarı insan yarı hayvan formundaki satirler, bazen resmedilen düşmanlar ve ‘barbarlar’ üzere karakterlerdi. Hatta o denli ki yarı keçi yarı insan formundaki satirlerin devasa penislerle temsil edilmesi ‘iradesizliğin’ göstergesi kabul ediliyordu. Bu iradesizlik, antik Yunan seçkinleri tarafından güzel karşılanmıyordu.

Chrystal tekrar bu mevzuda ”Büyük penisler kaba ve kültürel normlardan uzak, zevk düşkünü barbarlara ait bir şey olarak görülüyordu” sözlerini kullanarak durumu özetliyor.

Günümüzde bile ‘penis’ bir güç ve liderlik simgesi olarak algılanıyor

Antik Yunan’da penis hiçbir devirde güç ve liderlik ile bağdaştırılmadı. O devirde bir erkeğin gücü ailesinin devamlılığını sağlaması, çocuklarına babalık etmesi ve kent devletini yönetmesi üzere temel gereklilikleri sağlaması için gereken ‘akıl’dı. Akıllı olmayan bir erkeğin ‘güçlü’ olması mümkün değildi.