Araştırmalara Göre Zenginler Fakirleri Gerçekten Anlamıyor

Araştırmalara Göre Zenginler Fakirleri Gerçekten Anlamıyor

Dünya tarihine dönüp baktığımızda, sınıf ayrımının ortaya çıkardığı birçok kıymetli olayı görmek mümkün. Düşününce akla birinci Fransız İhtilali geliyor. Bu ihtilalin sebebinin o vakitlerde var olan muazzam sınıf ayrımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü soyluların rahat bir ömür geçirirken halkın eziliyor olması bu türlü bir ihtilale sebep oldu ve empati eksikliğinin nelere sebep olabileceğini tahminen de olabilecek en kanlı formda tüm dünyaya gösterdi.

Kitaplara, oyunlara, müziklere, sinemalara ve daha nicelerine mevzu olmuş sınıf ayrımı ve bu farklılığın ortaya çıkardığı tesirler, Toplumsal Psikoloji ve Kişilik Bilimi mecmuasına de bahis oldu. Bu bahis etrafında yapılan araştırmaya nazaran güçlü beşerler, hakikaten de görece yoksul olanları anlamakta zorluk çekiyor.

Zenginler, yoksulları anlamıyor:

Araştırmayı yürüten bilim insanları, F. Scott Fitzgerald’ın şu kelamlarını epey açıklayıcı buluyor: “Senden ve benden farklılar. En derinlerinde, hayatın çıkış yolunu keşfetmek zorunda olduğumuzu düşündüklerinden bizden daha âlâ olduklarını düşünüyorlar. Bizim dünyamıza girdiklerinde, hatta bizden daha derinlere battıklarında bile bizden daha yeterli olduklarını düşünüyorlar”.

Araştırmaya nazaran güç sahibi bireyler, karar üzerine şurası bir hayatın bütün yaşanılanlara sebep olduğunu düşünmeye meyilliler. Hasebiyle bu, daha düşük güç sahibi şahıslar üzerinde rahatça tenkit yapmalarına sebep oluyor. Karar üzerine şurası bir hayatı açıklamamız gerekirse bu, var olan rastgele bir hayat kaidesini es geçerek herkesin o kademeye ulaşabileceği, yalnızca yanlışsız kararları vererek ilerlemeleri gerektiği manasına geliyor. Bu da bulunulan sınıfların şahıslara sağladığı avantajlar üzere değerli faktörlerin göz arkası edilmesine sebep oluyor.

San Diego, Kaliforniya Üniversitesi ve Nanyang Teknik Üniversitesinden bir küme araştırmacıysa insanların neden bu formda düşündüğü konusunda kıymetli bir ayrıntısı açığa çıkardı. Üniversitenin hekim adayı Yidan Yin’in açıklamalarına nazaran yüksek konumlardaki beşerler, düşük pozisyondakilere nazaran daha çok seçeneğe sahipler. Bunun, gücü elinde tutmak manasına geldiğini belirten Yidan Yin, araştırma sonucunda yüksek konumlardaki insanların, sahip oldukları seçenek sayısını gereğinden fazla genelleştirdiğini de söylüyor. Bu, güçlü birinin sahip olduğu seçenekleri ve kaynakları yoksul biri için de tıpkı derecede ulaşılabilir görmesi demek.

Düşünebileceğimiz üzere sahip olunan güç, konum ve imkanlar sebebiyle bu, düz bir motivasyonla atılabilecek bir şey değil. Araştırmacılar, yüksek güç sahibi olmanın dünya görüşünü değiştirdiğini de öne sürdü. Bununla birlikte fakirlik ve işsizlik bir yana bireye koronavirüs bulaşması bile bir biçimde o kişinin kabahati oluyor.

Ya zenginler kanılarında yanılıyorlarsa?

Kişilik ve Toplumsal Psikoloji isimli mecmuada daha evvelce yayımlanmış olan bir makalede de bu mevzuya değinilmişti. Burada yapılan araştırmadaysa güçlü bireye, sınıf farklılığının getirdiği dezavantajların muvaffakiyet derecesine olan tesiri delillerle sunulmuştu. Bunun karşısında da yanılgılarıyla karşı karşıya gelmiş olan güçlü kişi, elindeki başarıyı sahiden hak edip etmediğini sorgulamaya başlamıştı.

Haberimizin başında empatinin değerinden bahsetmiştik. Yüksek güç sahibi insanlarda bu hissin epeyce düşük düzeylerde görülmesinin de sebepleri var. Öncelikle art planı sağlam ve geliri yüksek insanların, başka insanların ortalarında kurduğu duygusal bağ ile kendilerini bağdaştıramıyor olmaları birinci sebebimiz. Bu biçimde şahısların ortalarında oluşturduğu dayanışmadan yoksun kalındığında kişi yalnızlaşıyor ve bu sayede niyetlerin katılaşması için uygun koşullar sağlanmış oluyor. Buna örnek olarak; iş arkadaşlarıyla irtibat kurmak yerine işe gelip, işini yapıp meskene giden bir çalışan yerine işe gelip, işini yapıp konutuna giden bir işveren olarak düşünmemiz, ortadaki sınıf farklılığını anlamak ismine daha sağlıklı olacaktır.

Özet olarak söylememiz gerekirse, güçlü insanların sahip olduğu güçten ve bulundukları pozisyondan haberdar olmaları, bunun başka durumlar karşısındaki durumunu bilmeleri gerekir. Aksi halde sahip oldukları imkanlar, başlarını karıştıracak ve isteyen herkesin o pozisyona gelebileceğini düşünmelerine, dolayısyla da yanlış bir fikir içinde olmalarına sebep olacaktır.