‘Canavarlara’ Cinsel İstek Duymak: Teratophilia

Cinsel fetişler ve fanteziler, kişilik üzerindeki tesirleri, davranışlara yansıma biçimleri ve muhtemel nedenlerinin anlaşılabilmesi sebebiyle sık sık psikoloji biliminin konusu oluyor. Anormal birtakım cinsel istek ve fantezileri ifade eden bir terim bile var; parafili.

Cansız varlıklara, hayvanlara ya da ölülere cinsel çekim duymak üzere pek çok anormal cinsel isteği kapsayan parafilinin içine dahil edilen bir başlık da teratophilia. Teratophilia, tarifini okuyunca şaşırtıyor, örneklerini görmek ise çok daha vurucu.

Önce düzgünce anlayalım, nedir teratophilia?

Teratophilia’nın tanımı ‘canavarımsı bedenlere’ cinsel istek beslemek, ‘canavarımsı vücutlara sahip olanları’ cazibeli bulmak. Ayrıyeten bu tanıma kimi kaynaklarda ‘deforme olmuş insan vücudu’ da ekleniyor. Fakat burada değerli nokta ise ‘canavar’ ve deforme olmuş insan bedeni tarifini güzel yapabilmek.

Örneğin deniz kızları da, vampirler de, kurt adamlar da birer canavar. Fakat tıpkı vakitte tekrar bir deniz kızının bedenine deforme olmuş bir insan bedeni demek de mümkün. Burada bahsi geçen bir hastalık ya da sakatlık sonucu deforme olan bedenden çok, bir halde bozulmaya uğramış ve artık ‘normal insan vücudu’ üzere görünmeyen bedenler. Temelde ise ‘normal’ görünmeyen ‘anormal olan’ ‘insanın fizikî ve ruhsal tariflerinden uzak olan’ karakterlere ilgi duymak olarak tanımlayabileceğimiz bir hâl alıyor.

Ancak şimdi kavram bilimsel olarak fazla araştırma ile net tariflerle açıklanamadığı ve klinik olarak fazla incelenmediği için, çizgilerini çizmek de tam olarak mümkün değil. Bu sebeple deforme olmuş beden kısmından fazla, öne çıkan ve tartıda olan ‘canavarlara’ ilgi duymak kısmına göz atacağız.

Teratophilia, psikolojinin üzerinde çok durmadığı bir husus olmuş, lakin edebiyatta da sinema ve dizilerde de sık sık karşımıza çıkıyor

Teratophilia hakkında yürütülmüş bilimsel araştırma sayısı epeyce az. Hasebiyle bir insanın neden ‘canavarımsı bedenlere’ ilgi duyduğu konusu tam olarak açıklığa kavuşturulamamış.

Fakat şöyle bir dönüp baktığımızda, bu algının tahminen de yüzlerce yıldır insan hayatında mitlerle, hikayelerle var olduğunu görüyoruz.

Hem insan hem de herhangi bir yaratık ya da hayvan formuna girebilen canlılarla yaşanan aşk, tarih boyunca pek çok kültürün anlatılarında yer aldı. Yunan mitolojisinden kuzey mitolojilerine, orta çağ öykülerinden çağdaş dizi ve sinemalara her yerde bu motifleri gördük.

Örneğin deniz kızları, erkekler için cazibesine karşı konulmaz dişilerdi, Alacakaranlık’ta Bella’nın önce bir vampire sonra bir kurt adama nasıl aşık olduğunu da izledik. Bunlar ‘insan formunda’ canavarlar oldukları için olsa gerek, bize çok da garip gelmemişti.

Ya da, mahallî halk öykülerini düşünebilirsiniz… Türlü yaratıkların tesiri altına girip ‘cazibeleriyle’ büyülenip ‘yasak münasebetler yaşayan’ şahıslar, hatta onlardan doğan bebekler. Uzaylılara duyulan ilgi, sayısız uzaylı erotizmi içeren hikaye…

Aslında edebiyatta, anlatılan kıssalarda ya da sinema ve dizilerde bu ‘canavarlar’ birer temsil

Şimdiye kadar bahsettiğimiz tüm ‘canavarların’ birer kurgusal karakter olduğunu fark etmişsinizdir. İşin biraz derinine inip deniz kızlarının, vampirlerin ya da yarı hayvan yarı insan mitolojik yaratıkların öykülerine, neyi temsil ettiklerine baktığımızda, sayısız çözümleme görebiliriz.

Psikolojik ve felsefi olarak konumlandırıldıkları yerler, bize insan psikolojisi ve hatta toplumsal psikoloji hakkında pek çok şey söyler. Ancak ne yazık ki, daha evvel de belirttiğimiz üzere teratophilia şimdi psikolojinin üzerine çok eğilmediği bir durum olduğundan, bu tipten ‘canavarlara’ ilgi duyan şahısları bu duruma sevk eden şeyin ne olduğu tam olarak açıklanmamış.

Bu mevzudaki birtakım ‘böyle olabilir’ denilen niyetler olağan ki mevcut. Bunlardan biri, bireylerin korku ve acıma hissini denetim edemeyip bunu bir çekimle ve dilekle karıştırması olarak açıklanıyor.

Ayrıca ağır halde aldatılma, terk edilme, yalnız kalma kaygıları duymak ya da aşağılık kompleksine sahip olmak üzere kimi durumların da kişiyi ‘yetersiz hissetmeyeceği’ bir partner arayışına itiyor olabileceği düşünülüyor.

Son periyotlarda medyada daha sık bu cins ‘ilişkilerin’ aktarılması sonrası bahse yönelik artan ilgi, bilim insanlarının da ilgisini çekmeye başlamış durumda. Gelecekte durumun yaygınlığı, nedenleri ve kişilerin psikolojileri ile hayatlarına tesirleri gibi mevzularda daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.

Kaynaklar: 1 / 2 / 3 / 4