Devrim niteliğinde değişikliğe neden olacak ek gösterge yolda

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar, toplu iş sözleşmesi sürecinde söz verildiği üzere başlatılmıştı. Mecliste görüşülmesi beklenen en önemli konuların başında “ek gösterge” geliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile devreye girecek sistem, unvanlar arasındaki gösterge dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 3600 ek gösterge önce zor şartlarda çalışan 2 milyona yakın polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmişti. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi planlandı. Çalışmalar, 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirmeye alınarak, tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama ile gerçekleşecek. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının ortak çalışmalar yapacağı dillendiriliyor. Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak kanun taslağı, TBMM’ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da kesin olarak belirlenecek. Ek ödemenin artırılması en çok şu anda en az aylık alanlar ve tazminat alacaklara etki edecek. Konunu uzmanları artışın bürüt alınan maaşın tabanının yüzde 24’ünü aşamayacağını savunuyor. Maaşın çarpanları ve katsayıları alınan zamda direk etkili olacak. Ek gösterge yasalaştıktan sonra Resmi Gazete’de uygulama tarihi yayınlanacak. Ve o tarihten sonra hangi kademe memurun maaşını ve ikramiyesini nasıl etkileyeceği tam olarak ortaya çıkacak. Maaşı etkileyecek unsunlar pek çok etmene göre saptanacağı için net hesaplamanın şimdilik zor olduğu belirtiliyor. Konunun uzmanlarında o süreçten önce yapılan tüm hesaplamaların tahminlerin ötesine geçemeyeceği görüşü hakim. Ek göstergelerin yüzde 24 zam öngördüğü düşünüldüğünde kesin olmamakla birlikte en fazla maaşlara şöyle yansayacağı hesaplanıyor: 6. Dönem Toplu Sözleşme maaş artışı sonrasında 2021 Temmuz maaşına göre, sendika üyesi ve bekar bir kamu memurunun zam oranı: GÖREVİ-ŞU ANDAKİ MAAŞI- ZAMLI MAAŞ Hizmetli 15/1 – 4 bin 348 lira – 5 bin 391,52 lira Şef 8/1 – 5 bin 508 lira – 6 bin 829,92 lira Öğretmen-9/1 – 5 bin 872 lira – 7 bin 281,28 lira Hemşire 1/7 – 6 bin 334 lira – 7 bin 854,16 lira Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterecek. Devlet üst düzey yöneticilerin yüksek olan maaşlarına bazı sınırlama getiriyor. Bu maaşlara yol, yemek gibi ek ödemelerde bir standart yakalayarak, emekli olduktan sonra aldıkları maaşların diğer memurların aldıklarının çok üzerinde olmamasına dikkat ediliyor. Konunun uzmanları, yüksek maaşın da bir sınırı olduğunu söyleyerek, ek göstergede düşük maaşlarda iyileştirme yaşanırken, bu kesimin emekli ikramiye ve maaşlarına diğer unvanlardan daha fazla artış yapılmayacağı görüşünü taşıyor. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde yer alacak. Ancak konuşulanlara göre, 3600 ek gösterge hayata geçmiş olduğunda 30 senelik hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 senelik dini yükseköğrenim mezunu imam hatiplerin emekli aylığı 943 lira artmış olacak. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı1.063 lira artış yaşayacak, öğretmen ve polisler ile eşitlenmiş olacak.