Köpeklerin Doğuştan İnsanları Anladığı Keşfedildi

İnsanların en âlâ sadık dostu denildiğinde birinci akla gelen hayvan elbet köpeklerdir. Köpeklerle beşerler ortasındaki bu özel bağ ise insanların yüzyıllardır köpekleri evcilleştirmesi ile oluşmuştur.

Current Biology” mecmuasında yayınlanan yeni bir araştırma, köpeklerin bilişsel ve davranışsal özelliklerine ışık tutarken sempatik dostlarımızla aramızdaki bu özel bağın kökenlerini de araştırıyor.

Köpeklerin kabiliyetleri aslında doğuştan:

Arizona Üniversitesi Köpek Bilişselliği Merkezi’nin müdürü ve birebir vakitte makalenin müelliflerinden Evan MacLean, köpekler hakkında “Beşerler uzun vakittir köpeklere ilgi duyuyor. Daima olarak onların biyolojilerini geliştirmek üzerine çalışmalar yapılıyor ve beşerlerle ortalarındaki bu özel bağın nedeni araştırılıyor. Köpeklerin genetik bileşenlerini incelediğimizde, onların sahip oldukları yeteneklerin sonradan öğrenilmediğini, zati bu yetenekleri doğuştan bildiklerini öğrendik” dedi.

MacLean ve çalışma arkadaşları, köpeklerin beşerler tarafından öğretilen ve insanlara yardımcı olan yeteneklerinin doğuştan geldiğini ve bu yeteneklerin köpeklerde genetik olarak var olduklarını keşfettikten sonra, bu keşfi doğrulamak istedi. Bunu doğrulamak içinde 375 adet, şimdi 8 haftalık olan köpek seçildi. 203 dişi ve 172 erkek köpekten oluşan bu köpekler üzerinde Şubat 2017’den Haziran 2020’ye kadar çeşitli testler yapıldı. Testlerin sonunda bu genetik özellikleri taşıyan 117 köpek ortaya çıktı. Bunlardan 98 tanesi safkan Labrador ve 23 tanesi safkan Golden Retriever’dı.

Yavrular, insanları doğuştan anlayabiliyordu:

Bütün yavrular 6 haftalık olana kadar anneleri ile müşahede altında büyüdü. Akabinde öbür yavrular ile yaşamaya başladılar. Köpeklerin cinslerinin bütün araştırmanın kilit noktası olduğunu bilen araştırmacılar, birebir cins yavruların birlikte yaşamalarını uygun buldu. Ayrıyeten köpeklerin beşerlerle olan temasları neredeyse sıfıra indirildi. Veteriner denetimleri ve aşılanmaları dışında insan temasına müsaade verilmedi. Bu sebeple deneklerin beşerlerle bağlantı marifetleri olumlu ya da olumsuz etkilenmedi.

Sonrasında yapılan testlerde yavrular, hiçbir bağlantı hüneri olmamasına karşın eğitmenlerin onlara verdikleri komutları harfiyen yerine getirdi ve eğitmenlerin kurdukları cümleleri anlayarak reaksiyon gösterdi. Lakin final testlerinde köpeklere, insanların yardımı olmadan başaramayacakları misyonlar verildiğinde neredeyse bütün köpeklerin eğitmenlerden yardım istediğini belirten hareketler sergiledikleri gözlemlendi.

Araştırmacılar küçük, tüylü dostlarımızın tam olarak nasıl bu komutları manaya yetisine genetik olarak nasıl sahip olduklarını anlamamış olsa da ileride yapacakları çalışmalar da bunlarında ortaya çıkma ihtimalinin epeyce yüksek olduğu belirtildi.

Sonuç olarak, aslında yüzyıllardır bizimle birlikte olan tüylü dostlarımız, aslında doğdukları andan beri bizi anlıyorlar.