Merkez Bankası, Faiz Kararını Açıkladı

2021 yılının son aylarında siyaset faizini büyük ölçüde düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son aylarda ise faizi %14 düzeyinde tutmaya devam ediyor. Döviz kuru ve enflasyonun hayatı zorlaştırdığı bu devirde Merkez Bankası’nın kararları ve açıklamaları yakından takip edilirken bugün, gözler yeni faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Siyaseti Şurası (PPK), bugün tekrar bir ortaya geldi. Konsey, toplantının sona ermesiyle birlikte yılın yedinci faiz kararı olacak temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Pekala, 2022 yılının tamamında %14’te sabit bırakılan faiz, bu ay da birebir düzeyde sabit bırakıldı.

Merkez Bankası’nın faizi sabit tuttuğunu paylaştığı açıklaması şu biçimde:

“Para Siyaseti Konseyi (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz tarafta tesirini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki periyoda ait global büyüme varsayımları aşağı istikametli güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Global besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel besin başta olmak üzere birtakım bölümlerdeki arz kısıtlarının sürmesi milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan güç fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve irtibatlarında ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme çabalarının çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu tesiriyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları misal ekonomilere nazaran daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarında turizm kaynaklı güçlü güzelleşme devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının hedefine uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Heyet, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ek önlemleri uygulamaya alacaktır.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Şura, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının tekrar tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Konsey, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması hedefiyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları para siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel maksadı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, aksi para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir formda devamı için uygun taban oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Siyaseti Heyeti Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”