Rinaldo Marmara’nın ‘Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru’ kitabı

1926’da İstanbul Papalık Gayriresmi Temsilcisi olarak görev yapan Monsenyör Angelo Rotta’nın notlarının da yer aldığı kitapta, Vatikan’ın 1925’ten 1930’a kadar Türkiye olan ilişkilerine de ışık tutuyor. Rinaldo Marmara’nın Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı “Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru” adlı belgeli katalog eseri, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları etiketiyle piyasaya çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rinaldo Marmara, şunları söyledi: “Monsignor Angelo Rotta’nın Vatikan’ın 1925’ten 1930’a kadar Boğaziçi kıyılarındaki gayrı resmi temsilciliğiyle ilgili, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden belgelerin yer aldığı katalog, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Arşiv, Türk tarihine ilişkin belgeler bakımından da oldukça zengin. Günümüzde çok az araştırmacı Vatikan’ın bu zengin arşivlerinden faydalanabiliyor. Bunun kanıtı olarak da şimdiye kadar Türkiye’de yapılan araştırmaların kaynakçalarında Vatikan arşiv belgelerine rastlanmamasını gösterebiliriz.” Vatikan Arşivleri’nde Türkiye tarihiyle ilgili evrakların özellikle de 19’uncu ve 20’nci yüzyıllara ait olanların İtalyanca ve Fransızca olduğunu kaydeden Marmara, “Belgeli kataloğumuzun amacı lisan zorluğunu aşmak ve bunun da tek yolu olarak da Türkçe özetini ve referansı sunduğumuz belgelerinin İtalyanca ve Fransızca tıpkı basımını vermek oldu. Böylece belgeleri Vatikan’dan istemeye gerek kalmıyor. Diplomatik belgelerin Dışişleri bölümünde bulunmasından dolayı bu belgeleri zaten tamamını fotokopi olarak almak mümkün değil. Bu sebeple belgeli kataloğumuz bunu önemli bir kaynak olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları ile araştırmacılara sunduk.” dedi. Rinaldo Marmara nın Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru kitabı #1
Bu belgeler aynı zamanda, Cumhuriyetin ilk dönemindeki siyasi iklimin bir Katolik yetkili tarafından hangi çerçevede ve nasıl algılandığına dair önemli ipuçları da içeriyor. 1960’ta resmi ilişkiler başlamadan önce Vatikan ve Türkiye arasında dostane ilişkiler ortaya çıkıyor. Rinaldo Marmara, “Her devletin arşivi kendi milli görüşlerini yansıtmaktadır. Vatikan arşivleri hiçbir milletin devlet görüşünü veya etkisini yansıtmamaktadır. Bu yüzden Vatikan Arşivlerien tarafsız arşivler olarak kabul edilir. Eşine az rastlanır zengin bilgi birikimi Türkiye’yi ilgilendiren yüz binlerce belge mevcuttur.” diye konuştu. Rinaldo Marmara nın Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru kitabı #2 Rinaldo Marmara Dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden biri olan Rinaldo Marmara; “Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti: Galata- Pera” kitabının yazarı, Pangaltı doğumlu bir Levanten. Söz konusu kitabı kaleme alırken, raf uzunluğu 87 kilometreyi bulan Vatikan arşivlerinden faydalanan Marmara, Fransa Montpellier Paul Valery Üniversitesi’nde Bizans’tan günümüze Latin ve Levanten cemaatinin kuruluş, yükselme ve gerileme dönemleri hakkında doktora yaptı. 50’ye yakın kitabı bulunan Marmara, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’nun resmi tarihçisi ve Vatikan tarafından verilmiş  “Chevalier de I’Ordre de Saint-Gregoriele Grand” ve Polonya Cumhuriyeti tarafından verilen “Bene Merito” nişanlarının sahibidir. Ergül Tosun Kitap sayfası için iletişim: [email protected]