Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Haziran 2021 tarihli Yapı İzin İstatistikleri’ne göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen binaların sayısı, yüzölçümleri, değeri ve daire sayısının arttığı açıklandı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65 milyon 400 milyar metrekare iken; bunun 38 milyon 500 bin metrekaresi konut, 14 milyon 400 bin metrekaresi konut dışı ve 12 milyon 500 bin metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47 milyon 100 bin metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon 800 bin metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 19, yüzölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57 milyon 100 bin metrekare iken; bunun 31 milyon 800 bin metrekaresi konut, 13 milyon 600 bin metrekaresi konut dışı ve 11 milyon 700 bin metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 42 milyon 3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi. Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü arttı #5