IEA, küresel petrol talebi tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi sebebiyle gelecek yıla yönelik küresel petrol talebi öngörüsünü…

Posted On