Yoksulluk, Dünyayı da Yok Ediyor

Bir küme araştırmacı; Nepal, Vietnam ve Zambiya’da gerçekleştirdikleri araştırmalarının sonucunda, güç kullanımı ve yoksulluk ortasındaki …

Posted On

El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin elde etti

El Salvador’da bütün enerji üretiminin yaklaşık yüzde 100’ü yenilenebilir enerjiden sağlanırken, yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor. Ülke, bir yanardağdan…

Posted On