Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi ve Sonuçları

Günlük hayatta sergilediğimiz pek çok davranış, kişiliğimiz hakkında bir şeyler söyler. Bakışlarımız, ses tonumuz, jest ve mimiklerimiz… Hatta biz de birilerinin kişiliğine dair yorumda bulunurken onun davranışlarının zihnimizde yarattığı algıya nazaran bunu yaparız.

Bireylerin davranışlarının kişilikleriyle olan alakası epey bariz; fakat sırf davranışların değil, objeleri kullanış biçimimizin de kişiliğe yönelik ortaya çıkardığı birtakım dikkat alımlı özellikler mevcut. Örneğin, tuvalet kağıdını nasıl asıp kullandığınızında size dair söyleyecek bir şeyleri var desek; ne düşünürsünüz?

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi nasıl ortaya çıktı?

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi’nin (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlgi Hekimi Gilda Carle, tuvalet kağıdı asma, kullanma biçimimiz ve kişiliğimiz ortasında bir ilişki olduğu hipoteziyle yola çıkıyor. Farklı etnik kökenlerden 18-75 yaş ortası yaklaşık 2000kişilik kadın-erkek karmabir kümeyle anket yapan Carle, oluşturduğu ankette iştirakçilere tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimlerine ve diğerlerine karşı ne derece tezli davranışlarda bulunduklarına yönelik birkaç soru yöneltiyor.

Testin anketten çıkan sonuçlarla gerçek orantılı formda oluşturulduğunu belirten Carle, sonuçların tıpkı vakitte kendi hipotezini de ispatlar nitelikte olduğunu lisana getiriyor. Artık, hem Carle’ın niyetlerini hem de bu fikirlere ispat niteliği taşıyan anket çıktılarını anlayabilmek için gelin test sonuçları neler söylüyor ona bakalım!

Tuvalet kağıdını üstten aşağı çekecek halde asıyorsanız…

Bu, dominant bir kişiliğe sahip olduğunuza işaret ediyor! Tuttuğunu koparan, masaya yumruğunu vurmaktan kaçınmayan ve önder ruhuyla öne çıkan dominant kişilikler her ne kadar pek çok kültürde erkeklerlebağdaştırılsa da Carle’ın anket ve testinde bu türlü stereotipleştirmenin kelam konusu olmadığını da hatırlatma olarak geçelim.

Tuvalet kağıdını aşağıdan üst çekecek halde asıyorsanız…

Bu, itaatkar bir kişiliğiniz olduğuna işaret ediyor! Carle’ın dünyasında itaatkarlık; empati kurabilme, sabırlı ve uyumlu olma manası taşıyor. Nasıl ki dominantlık genelde erkeklerle bağdaştırılıyorsa, itaatkar olmak da maalesef kadınlarlabağdaştırılıyor. Sanıyoruz ne anketin ne de testin bu türlü bir stereotip üzerinden oluşturulmadığını tekrar hatırlatmaya gerek yok.

Bonus: Anketten çıkan bir değişik sonuç daha var!

Carle, anket iştirakçilerinin kimilerinin kendi meskenleri dışında tuvalete girdikleri rastgele bir yerde tuvalet kağıdının duruş biçimini değiştirdiğini belirtiyor. Sizce hangi iştirakçiler böylesi bir davranışı sergiliyor olabilir? Elbette dominantkişiliğe sahip olduğu düşünülen, tuvalet kağıdını üstten aşağı çekecek formda asanlar! Aslında bu sonuç pek de tesadüf sayılmaz; çünkü bu davranış tam da dominant kimselerden beklenecek dominantlıkta bir davranış denebilir.

Dr. Gilda Carle’ın tespitleri sizin kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? Sonucunuzu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!