7 Bilişim Şirketine Yönelik Rekabet Soruşturması Başlatıldı

Rekabet Kurumu, bugün internet sitesinde paylaştığı duyurusunda bilişim ve bağlantı teknolojileri bölümünde faaliyet gösteren 7 teşebbüse yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kurum, kelam konusu teşebbüslere yönelik Rekabet Korunması Hakkında Kanun’un bir unsurunu ihlal ettiği tezi üzerine ön araştırma yürüttü.

İş gücü piyasasında centilmenlik muahedeleri yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar’ unsurunu ihlal ettiği savıyla başlayan ön soruşturma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Hakkında soruşturma kararı verilen 7 şirket şu halde listelendi:

Hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilen şirketler:

 • Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
 • Pia Bilişim Hizmetleri AŞ
 • İnnova Bilişim Tahlilleri AŞ
 • NETAŞ Telekomünikasyon AŞ
 • MAGİS Teknoloji AŞ
 • Kafein Yazılım Hizmetler Tic. AŞ
 • RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

Rekabet Kurumu, duyuruda kelam konusu kararın bilgilendirme emelli olduğunu belirtti ve kelam konusu şirketlerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri ve ceza ile karşı karşıya kaldıkları halinde yorumlanamayacağını tabir etti. Soruşturmada şirketler hakkındaki tezin gerçek çıkması durumunda yaptırım uygulanmasını sağlayacak 4054 sayılı kanun şu halde:

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4. maddesi)

Muhakkak bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama hedefini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası mutabakatlar, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu cins karar ve hareketleri hukuka ters ve yasaktır.

Bu haller, bilhassa şunlardır:

 • a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veyahut satım kurallarının tespit edilmesi,
 • b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,
 • c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa dışında belirlenmesi,
 • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da başka davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veya piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
 • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki bireylere farklı kuralların uygulanması,
 • f) Muahedenin niteliği yahut ticarî teamüllere alışılmamış olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte başka mal yahut hizmetin satın alınmasının mecburî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin başka bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri koşuluna bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait kuralların ileri sürülmesi.

Bir mutabakatın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu hareket içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu harekette bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Kanun’un 4, 6 ve 7. hususlarında yasaklanmış davranışlarda bulunanlara Konsey tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir.